trg

multistudioBOOKS


La Floresta. Barcelona, Spain
Acerca de

After more than 25 years dedicated to graphic design and the creation of interactive applications, we are back to ink and paper by creating multistudioBOOKS to rediscover our passion for books. We pursue the pleasure of touching, looking, smelling, and preserving the book-object. We publish books of photography, plastic art, illustration, graphics, poetry and narrative.

Després de més de 25 anys dedicats al disseny gràfic i a la creació d'aplicacions interactives, tornem a la tinta i al paper creant multistudioBOOKS per a reprendre la nostra passió pels llibres. Perseguim el plaer de tocar, mirar, olorar, i conservar l'objecte-llibre. Publiquem llibres de fotografia, art plàstic, il·lustració, grafisme, poesia i narrativa.

Después de más de 25 años dedicados al diseño gráfico y a la creación de aplicaciones interactivas, regresamos a la tinta y al papel creando multistudioBOOKS para retomar nuestra pasión por los libros. Perseguimos el placer de tocar, mirar, oler, y conservar el obj

Áreas de especialización

photography, plastic art, illustration, graphics, poetry and narrative

Libros por multistudioBOOKS