pfreire

Paco Freire


Barcelona
Acerca de

Paco Freire Barcelona 1959
1981-82 CIF ( Centro Internacional de Fotografía de Barcelona ) 1982-83 IEFC Institut d'Estudis Fotografics de Catalunya. 1984-89 Centre d'Art i Disseny Massana. 1992 Beca Generalitat per a estada a Glasgow. 1993-95 Risjksakademie van Beeldende Kunsten. Amsterdam. Beca Nuffic (Holanda).
1987 Sala Busquets. Centre d'Art i Disseny Massana. 1989 Joves Fotògrafs. Barcelona. Sala Amadís. Madrid. Biennal de Barcelona. 1991 Biennal de Valls. Tarragona. " Si Deus Pronobis Qui contra Nos " Olot (Girona). Disseccions. Dona'm temps. Sala Àrtesa. Barcelona Onza escultors. Capella de l'Antic Hospital. Barcelona. Mórbit. Galería Àngels de la Mota. Barcelona. Biennal de Girona. 1992 Tretze Setis. Barcelona. 1993 Asymetries of Power. Risjksakademie.Amsterdam. CNN video-tape. Sala Metrònom. 1994 In collaboration with. Lokaal 01 Breda.(Holanda) 1995 Reordenacions. Palau de la Virreina. Barcelona 1996 Fins d'Histoire. Galeria Alain Gutharc. Paris.

Libros por Paco Freire